dispozice                                              4+KK

zastavěná plocha                          126,0 m²

obestavěný prostor                      600,0 m³

celková užitková plocha                 98,0 m²

užitková plocha přízemí                 98,0 m²

výška hřebene střechy                      5,0 m

sklon střechy                                          25°

cena stavby                        2 596 000 Kč

cena základové desky          392 000 Kč

ceny vč. DPH 15%

VIGO
1/7