top of page

FAQ - ČASTÉ DOTAZY

>> OBCHODNÍ DOTAZY

Ceny, termíny, podmínky, kontakty atd.

1. JE MOŽNÁ PROHLÍDKA NĚKTERÉ JIŽ REALIZOVANÉ DŘEVOSTAVBY?

Ano, využijte prosím kontaktních údajů zde - náš obchodní zástupce s Vámi dohodne prohlídku některé referenční stavby.

 

 

2. V JAKÝCH RELACÍCH SE POHYBUJÍ CENY VAŠICH NÍZKOENEGETICKÝCH DŘEVOSTAVEB?

Jelikož se snažíme vycházet našim zakázníkům maximálně vstříc, nerozlišujeme v cenách mezi typovými a individuálními projekty - v naprosté většině připadů se ceny našich staveb pohybují následovně:

 

- Přízemní stavby:     cca 22.500Kč/m2 vč. DPH a základové desky

- Patrové stavby:       cca 35.000Kč/m2 vč. DPH a základové desky

 

Ceník našich typových projektů naleznete zde.

 

 

3. CO VŠE OBSAHUJE CENA DOMU - JAKÝ JE ROZSAH DODÁVKY?

Uvedené ceny typových projektů jsou kalkulovány pro realizaci dřevostavby do 70km z Nové Paky (pro delší vzdálenosti je cena individuálně upravena o přepravní náklady). Stavba je dokončena na klíč, tzn. vč. všech finálních povrchů a sanity. Součástí dodávky není pouze kuchyňská linka a nábytek. Základová deska je kalkulována pro terénní nerovnosti do 0,3m.

 

Přesný rozsah dodávky naleznete v souboru zde.

 

 

4. MÁM JIŽ HOTOVOU VLASTNÍ STUDII / PROJEKTOVOU DOKUMENTACI - VYTVOŘÍTE MI CENOVOU NABÍDKU?

Ano, pokud nám poskytnete svou studii nebo projektovou dokumentaci, jsme schopni vypracovat alternativní cenovou nabídku. Pro velmi rychlou orientačnÍ cenu lze ovšm uvažovat výše uvedené ceny za m2.

 

 

5. JAK DLOUHO TRVÁ REALIZACE DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ?

Dodávka dřevostavby na klíč se skládá ze tří základních činností: 

 

- Příprava projektové dokumentace

+ vydání stavebního povolení:                        cca 4 měsíce

- Realizace betonové základové desky:        cca 3 týdny

- Realizace stavby:                                          cca 3-4 měsíce

 

 

6. MÁM ZÁJEM O DŘEVOSTAVBU - JAK POSTUPOVAT?

V první řadě kontaktujte našeho obchodního zástupce - kontaktní údaje naleznete zde. Pro první kontakt je vhodné mít ujasněny následující aspekty:

 

- Bude se jednat o realizaci typového / individuálního projektu?

- V jaké lokalitě má být stavba realizována?

- Jaký je očekávaný časový horizont realizace?

>> TECHNICKÉ DOTAZY

Materiály, úpravy, vzhled, projekty atd.

1. JSOU MOŽNÉ ÚPRAVY TYPOVÝCH DOMŮ NEBO VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO PROJEKTU?

Ano, typové projekty slouží především k ilustraci cen vztažených k typu stavby, obytné ploše atd. Každý typový projekt lze upravit dle požadavků zákazníka, stejně jako je možné vytvořit zcela individuální projekt.

 

 

2. JE MOŽNÉ SI DŘEVOSTAVBU VZHLEDOVĚ UPRAVOVAT?

Ano, vzhled každého domu (typového i individuálního) je sestavován na míru zákazníkovi na základě vzorníků příslušných materiálů, přičemž zákazník vždy vybírá barvy a dekory následujících prvů:

 

- Exteriér:  Střecha, okapy, parapety, oplechování, okna, fasáda

Interiér:   Podlahy, obklady, dlažba, dveře

 

 

3. JAKÝ JE STAVEBNÍ SYSTÉM VAŠICH DŘEVOSTAVEB?

Nosná konstrukce je trámkového typu - tvořena KVH profily (masivní konstrukční dřevěné profily průmyslově vysušené na relativní vlhkost cca 10%). Tato konstrukce je oboustraně oplástěna sádrovláknitými deskami a vyplněna celulózovou foukanou izolací. Vnější plášť je tvořen kontaktním zateplovacím systémem. Střešní konstrukci tvoří příhradové vazníky a betonová střešní krytina.

 

Více informací o použitých konstrukčních materiálech a řešeních naleznete zde.

 

 

4. JAKÉ JSOU TEPELNĚ-IZOLAČNÍ A POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ VLASTNOSTI DŘEVOSTAVEB V POROVNÁNÍ S KLASICKÝMI ZDĚNÝMI DOMY?

Pro výstavbu dřevostaveb platí identické normy a technické požadavky, jako pro klasické zděné domy. Při projektování je kladen důraz na výběr certifikovaných skladeb konstrukcí s požadovanou požární odolností, stejně jako na volbu tepelných izolací garantujících požadované nízkoenergetické tepelně-izolační vlastnosti a dále na dimenzaci nosných prvků konstrukce zajišťujících odpovídající statické-mechanické vlastnosti pro danou sněhovou oblast.

bottom of page