top of page
UNO 1

dispozice                                                 3+1

zastavěná plocha                        102,00 m²

obestavěný prostor                    456,35 m³

celková užitková plocha                 85,2 m²

užitková plocha přízemí                 85,2 m²

výška hřebene střechy                    4,54 m

sklon střechy                                          25°

cena stavby                        3 043 000 Kč

cena základové desky          400 000 Kč

ceny vč. DPH 15%

bottom of page