top of page

dispozice                                                 3+1

zastavěná plocha                            94,0 m²

obestavěný prostor                      444,4 m³

celková užitková plocha                 77,8 m²

užitková plocha přízemí                 77,8 m²

výška hřebene střechy                    4,56 m

sklon střechy                                          14°

cena stavby                        2 973 000 Kč

cena základové desky          379 000 Kč

ceny vč. DPH 15%

MORGAN B
bottom of page