top of page

KROV KLASICKÝ VAZNICOVÝ S NADKROKEVNÍ SKLADBOU_strop šikmý (přiznaný)

Přízemní stavby

U = 0,14

1. STŘEŠNÍ KRYTINA_betonová taška_50mm

 

2. SYSTÉMOVÝ ROŠT_latě + kontralatě_40+40mm

 

3. OCHRANA PROTI VODĚ_difúzní folie_1mm

 

4. TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLACE_PUR panel_160mm

 

5. OCHRANA PROTI VLHKOSTI_parotěsná folie_1mm


7. KONSTRUKČNÍ DESKA_sádrovláknitá deska/palubky_12,50mm

 

8. NOSNÁ KONSTRUCKE_KVH profily_200mm

KROV KLASICKÝ VAZNICOVÝ_strop kombinovaný šikmý + rovný (podhledy)

Patrové stavby

U = 0,13

1. STŘEŠNÍ KRYTINA_betonová taška_50mm

 

2. SYSTÉMOVÝ ROŠT_latě + kontralatě_40+40mm

 

3. OCHRANA PROTI VODĚ_difúzní folie_1mm

4. NOSNÁ KONSTRUCKE_KVH profily_160mm

5. SYSTÉMOVÝ ROŠT_Zn profily_140mm

6. TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLACE

_ekologická minerální izolace_300mm

 

7. OCHRANA PROTI VLHKOSTI_parotěsná folie_1mm


8. KONSTRUKČNÍ DESKA_sádrovláknitá deska/palubky_12,50mm

KROV Z PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ_strop rovný (podhledy)

Přízemní stavby

U = 0,10

1. STŘEŠNÍ KRYTINA_betonová taška_50mm

 

2. SYSTÉMOVÝ ROŠT_latě + kontralatě_40+40mm

 

3. OCHRANA PROTI VODĚ_difúzní folie_1mm

4. NOSNÁ KONSTRUKCE_příhradový vazník_180mm

5. SYSTÉMOVÝ ROŠT_KVH profily_30mm + Zn profily_100mm

6. TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLACE

_foukaná celulózová izolace_400mm

7. OCHRANA PROTI VLHKOSTI_parotěsná folie_1mm


8. KONSTRUKČNÍ DESKA_sádrovláknitá deska/palubky_12,50mm

bottom of page